Rys historyczny badań migreny i toksyny botulinowej

1 października 2018 TOKSYNA BOTULINOWA

Rys historyczny badań migreny i toksyny botulinowej

 • V wiek p.n.e  –  Hipokrates dokonuje pierwszego opisu migreny
 • I wiek n.e – Areteusz z Kapadocji omawia tak zwaną heterokranię i podaje cechy wyróżniające tę postać chorobową od innych rodzajów bólu głowy (połowiczność objawów oraz ich okresowość)
 • II wieku n.e. – słynny Galen (lekarz Marka Aureliusza) opisuje migrenę oraz podaje pierwszy jej domniemaną etiologię – w stanie zdrowia istnieć ma połączenie między naczyniami wewnątrz i zewnątrz czaszkowemi, przez które ulatniać się mogą wyziewy i płyny. Nazywa ją „cranea”
 • XV wiek – mijają bezpowrotnie czasy scholastyczne, w których teorie chorób i ich leczenia naginano do teologicznej, prymitywnej poprawności, rozpatrywanej z punktu widzenia religijnego, co było główną przyczyną hamowania rozwoju medycyny i nowoczesnej Cywilizacji
 • XV wiek – portugalski lekarz Valescus z Taranta zwraca uwagę na mózg, jako na domniemane siedlisko migreny i przypisuje je komorom śródmózgowym
 • 1667r. – Thomas Willis jest pierwszym medykiem, który postuluje teorię naczyniową migreny i uważa, że migrena jest związana ze wazodylatacją (rozszerzeniem naczyń)
 • XVIII w. – pierwsze opisy zatrucia jadem kiełbasianym i wprowadzenie terminu „botulinizm”
 • 1869r. – Woakes, a następnie Eulenburg (1883r.), wprowadzają do leczenia alkaloid sporyszu żyta do leczenia migreny (do czasów odkrycia działania tryptanów, przez dziesiątki lat jedyny lek p/migrenowy – stosowany do dzisiaj!)
 • 1873r. – Edward Liveing wprowadza pojęcie „sztormów nerwów” antycypując teorię zaburzenia neuronowego próbując wyjaśnić aurę migrenową
 • 1897r. – belgijski prof. Emila van Ermengena wyizolowuje toksynę botulinową
 • 1903r. – polski farmaceuta Adolf Gąsecki tworzy recepturę leku Migreno-Nervosin o światowym zasięgu (tzw. proszek z kogutkiem)
 • 1912r. – polski lekarz Edward Flatau publikuje monografie Die Migraene
 • 1944r. – Edward Schantz pierwszy uzyskuje toksynę botulinową w formie krystalicznej
 • 1960r. – Secuteri, włoski uczony wykrywa zależność poziomu serotoniny w napadzie migreny
 • 1973r. – Allan Scott jako pierwszy wykorzystuje toksynę botulinową do wykonania blokady nerwowo-mięśniowej (w leczeniu zeza)
 • 1980 – polski neurolog Antoni Prusiński proponuje do leczenia wrotycz maruna (Tanacetum parthenium), używany już przez greckich lekarzy antycznych oraz wyciąg z lepiężnika różowego (Petasites hybridus)
 • 1988r. – powstanie w laboratoriach firmy Glaxo przedstawiciela pierwszej generacji tryptanów – Imigranu, następnie szerokie wprowadzanie drugiej generacji tych związków przez innych producentów
 • 1988r. – pierwsza międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy, w tym migreny (IHS)
 • 1989r. – dr Richard Clark pierwszy publikuje o wpływie botuliny na zmarszczki
 • 1989r. – rejestracja przez FDA prep. Botox firmy Allegran do terapii w zezie, kurczach, spastyczności
 • 2002r. – rejestracja prep. Botox do terapii zmarszczek w medycynie estetycznej
 • 2010r. – Międzynarodowe Konsorcjum Naukowców w Europie odkrywa specyficzny wariant DNA chromosomu 8 pomiędzy parą genów PGCP i MTDH/AEG-1, który ma związek z wysokim ryzykiem zachowania
 • 2010r. – amerykańska FDA rejestruje nowe wskazania do stosowania Botoksu –  w profilaktyce migreny
 • 2013r. – opublikowanie ostatecznej edycji klasyfikacji bólów głowy (IHCD-3), będącej aktualnie podstawą kryteriów rozpoznawczych i diagnostycznych
Udostępnij na: