Rodzaje migreny i powikłania migreny

1 października 2018 Bez kategorii

Rodzaje migreny i powikłania migreny

Według kryteriów International Headache Society (IHS) do grupy chorób nazywanych migreną zaliczamy:

 • Migrena z aurą: w przebiegu migreny klasycznej, niekiedy przed wystąpieniem epizodu, pojawia się tzw. aura pod postacią odwracalnych objawów ogniskowego niedokrwienia mózgowia – ubytków pola widzenia, mroczków, migających białych plam i linii, parestezji, niedowładu kończyn, zaburzeń mowy czy równowagi. Niektóre osoby cierpiące na migrenę doświadczają fazy zwiastunowej. Jest to tzw. aura aury, czyli symptomy poprzedzające aurę i samą migrenę. Faza zwiastunowa objawia się uczuciem rozbicia,  drażliwością, zaburzeniami nastroju, złym samopoczuciem ogólnym.Zalicza się tutaj:
  • migrenę z typową aurą,
  • migrenę z aurą o ostrym początku,
  • migrenę z przedłużoną aurą,
  • rodzinną migrenę połowiczo-poraźna,
  • migrenę podstawną,
  • aurę migrenową bez bólu głowy.

Trwało to kilka chwil, po czym jego górny lub dolny brzeg wydawał się obszyty świetlistym rąbkiem o zygzakowatym kształcie i sypiący iskrami…

* Relacje chorych na migrenę

Patrzę na rozmówcę – brakuje mu części nosa, policzka. Nie mogę ruszyć głową i ogarnia mnie uczucie grozy. Mam wrażenie, że moje ciało może się rozpaść i pogubić części. Przychodzi straszne uczucie pustki i nicości…

* Relacje chorych na migrenę
 • Migrena bez aury: tzw. migrena prosta, czyli bez aury występuje na szczęście zdecydowanie częściej (ok. 80%).
 • Migrena przewlekła: to najbardziej dotkliwy rodzaj jest migreny. Jej postać migreny występuje u ok. 2% ludzi na świecie, a w Polsce może dotyczyć od ponad pół do prawie miliona osób!
 • Migrena okoporaźna,
 • Migrena siatkówkowa,
 • Dziecięce zespoły okresowe,
 • Migrena powikłana,
 • Migrena prawdopodobna/zaburzenia migrenowe.

 

Powikłania migreny

Do Klasyfikacji zaliczono również powikłania migreny, a wśród nich:

 • Migrenę przewlekłą,
 • Stan migrenowy – stan, który na ogół wymaga przyjęcia chorego do szpitala z powodu utrzymującego się ponad 72 godziny ciągłego bólu, z powikłaniami w postaci odwodnienia, uzależnienia od stosowanych leków i nierzadko współistnienia dodatkowych chorób psychicznych czy ogólnoustrojowych,
 • Uporczywą aurę bez zawału mózgu – z objawami bólowymi trwającymi ponad tydzień, bez nieprawidłowości w badaniach neuroobrazowych,
 • Migrenowy zawał mózgu – z bólem trwającym również co najmniej tydzień i stwierdzeniem w badaniu neuroobrazowym udaru niedokrwiennego mózgu,
 • Napady padaczkowe wyzwalane przez migrenę – zarówno migrena jak i napady padaczkowe mogą się wzajemnie poprzedzać.

 

Udostępnij na: