Leczenie migreny doraźne i w profilaktyce

1 października 2018 MIGRENA

Leczenie migreny doraźne i w profilaktyce

Preparaty stosowane doraźne:

 • selektywne agoniści receptora 5-HT1B/D. tzw. tryptany) – sumatryptan, zolmitryptan, ryzatryptan i eletryptan,
 • pochodne alkaloidów sporyszu – alkaloidy sporyszu (dihydroergotamina i ergotamina), iprazochrom i oksetoron. Istnieją lekarstwa, które łączą ergotaminę z kofeiną,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), dostępne w większości bez recepty – kwas acetylosalicylowy, paracetamol, metamizol, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, naproksen, kw. mefenamowy, nabumeton, meloksykam.

W rozwiniętym napadzie są już mało skuteczne!


Preparaty stosowane w profilaktyce:

Do leczenia profilaktycznego migreny proponowano dziesiątki różnych leków – większość nie ostała się w miarę upływu czasu, bądź z uwagi na nieskuteczność, bądź też objawy uboczne.

Typowe leki używane w profilaktycznym leczeniu migreny to:

 • dwuhydropochodne ergotaminy (od 1940 r.) – np. dwuhydroergotamina (DHE) lub dwuhydroergotoksyna
  leki przeciwpadaczkowe – od lat 40. (fenytoina, karbamazepina, obecnie kwas walproinowy, topiramat, gabapentyna),
 • leki przeciwserotoninowe (od 1950 r.) – np. metysergid, pizotifen, iprazochrom, cyproheptadyna, ketotifen,
 • leki przeciwdepresyjne (od 1965 r.) – np. amitryptylina, mianseryna,
 • beta-blokery (od 1966 r.) – propranolol, metoprolol, atenolol, tymolol,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne – od 1978 r. jako leki profilaktyczne, np. aspiryna, naproksen, kwas tolfenamowy,
 • blokery wapniowe (od 1980 r.) – flunaryzyna i werapamil,
 • inne – ryboflawina oraz wreszcie toksyna botulinowa typu A (TBA).

 

Udostępnij na: